Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje dotyczące wykazów odbiorców przemysłowych

Działając na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE opublikował wykaz odbiorców przemysłowych, którzy do 30 listopada 2018 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy OZE. Szczegóły znajdują się w Informacji nr 109/2018.

Natomiast w Informacji nr 110/2018 Prezes URE przedstawił wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 ust. 1 ustawy OZE. Podmioty wskazane w tym wykazie nie mogą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 ustawy OZE, w latach 2018 – 2022.

Jednocześnie informujemy, że w Informacji nr 111/2018 opublikowany został jednolity wykaz odbiorców przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 31.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony

do góry