Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz odbiorców przemysłowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie wskazane w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.

Rok 2018 jest ostatnim rokiem, za który obowiązek wynikający z art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne jest realizowany. Na kolejne lata zasady korzystania z ulg dla odbiorców przemysłowych określone zostały w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Przedmiotowy wykaz odbiorców przemysłowych zawiera Informacja Prezesa URE Nr 108/2018. Wykaz został także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

Data publikacji: 28.12.2018
Data modyfikacji: 31.12.2018

Opcje strony

do góry