Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7954,Istotne-informacje-w-sprawie-upadlosci-Energetycznego-Centrum-SA-uzyskane-od-Syn.html
2022-09-29, 00:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Istotne informacje w sprawie upadłości Energetycznego Centrum S.A. uzyskane od Syndyka

Na stronie internetowej URE opublikowana została Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 105/2018) w sprawie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadłości Energetycznego Centrum S.A.

W Informacji 105/2018 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia istotne dla klientów Energetycznego Centrum S.A. informacje, uzyskane od Syndyka Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości.

Data publikacji : 19.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony