Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7947,Debata-TGE-Gieldowy-rynek-towarowy-w-Europie-perspektywy-rozwoju-z-udzialem-Prez.html
2020-07-13, 23:49

Strona znajduje się w archiwum.

Debata TGE „Giełdowy rynek towarowy w Europie ‒ perspektywy rozwoju” z udziałem Prezesa URE

14 grudnia br. w Warszawie odbyła się debata z okazji 15-lecia uzyskania licencji na prowadzenie giełdy towarowej przez Towarową Giełdę Energii. Spotkanie było poświęcone tematyce liberalizacji rynku oraz budowie wspólnego rynku energii w Europie.

W debacie „Giełdowy rynek towarowy w Europie ‒ perspektywy rozwoju”, w której uczestniczył Prezes URE Maciej Bando, zaproszeni do rozmowy goście skupili się na roli i przyszłości handlu energią elektryczną, wspólnym rynku energii oraz zmianach wynikających z pakietu zimowego.
 
W dyskusji wzięli udział także dr hab. Mariusz Swora - członek Rady Odwoławczej ACER; Christian Baer - Sekretarz Generalny Europex oraz Sebastian Bogdan - Zastępca Dyrektora w Departamencie Infrastruktury Rynku i Nadzoru Giełdowego w KNF.
 
Podczas spotkania omówiono również wyzwania stojące przed polską Towarową Giełdą Energii oraz korzyści wynikające z integracji europejskich rynków energii elektrycznej.
 
Data publikacji : 17.12.2018
Data modyfikacji : 17.12.2018

Opcje strony