Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja pakietu informacyjnego dla koncesjonariuszy w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych (MPC)

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji Biznes „Koncesje – pakiety informacyjne” został opublikowany zaktualizowany pakiet informacyjny dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych (MPC).

Art. 3 pkt 57 ustawy - Prawo energetyczne

Magazynowaniem paliw ciekłych jest świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych w instalacji magazynowania paliw ciekłych, na którą składają się zbiorniki magazynowe oraz instalacje przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe magazyny paliw ciekłych (art. 3 pkt 10f ustawy).

Art. 3 pkt 58 ustawy - Prawo energetyczne

Przeładunkiem paliw ciekłych jest świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych, na którą składają się instalacje używane do rozładunku lub załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny kontenerowe lub statki (art. 3 pkt 10g ustawy).

 Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym pakietem informacyjnym.

Data publikacji : 13.12.2018
Data modyfikacji : 12.12.2018

Opcje strony

do góry