Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7918,Barborka-dla-najmlodszych-z-udzialem-URE.html
2020-07-10, 08:34

Strona znajduje się w archiwum.

„Barbórka” dla najmłodszych z udziałem URE

4 grudnia swoje tradycyjne święto obchodzą pracownicy związani z poszukiwaniem i wydobyciem paliw kopalnych - nie tylko węgla kamiennego i brunatnego czy ropy naftowej, ale również gazu ziemnego.

Urząd Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje m.in. na obrót, przesyłanie, dystrybucję i magazynowanie paliw gazowych, z okazji „Barbórki” uczestniczył w spotkaniach z dziećmi. Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Paliw Gazowych w ramach corocznych spotkań zapoznaje dzieci z genezą święta górnika oraz wybranymi aspektami pracy związanej z wydobyciem surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego. Młodzi ludzie mieli także możliwość zobaczenia ropy naftowej oraz poznania zasad bezpiecznego użytkowania kuchenki gazowej.

 

Data publikacji : 04.12.2018
Data modyfikacji : 06.12.2018

Opcje strony