Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór Informacji o terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z OZE w ramach systemów FIT/FIP

Został opublikowany rekomendowany do stosowania wzór informacji o terminach rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z OZE w ramach systemów FIT/FIP, o których mowa w art. 70a-70f ustawy OZE. Wzór dotyczy następujących rodzajów instalacji:

  • instalacji uruchomionej i wytwarzającej energię z odnawialnego źródła energii, która korzystała z systemu wsparcia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy OZE,
  • instalacji zrealizowanej po dniu 1 lipca 2016 r., która nie korzystała z aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa w art. 73 ustawy OZE,
  • instalacji uruchomionej i wytwarzającej energię z odnawialnego źródła energii, która wygrała aukcję na sprzedaż energii elektrycznej.

Więcej w zakładce www.www.ure.gov.pl/pl/oze/systemy-fitfip.

Data publikacji : 23.11.2018

Opcje strony

do góry