Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7862,Zmiany-cen-energii-w-umowach-sprzedazy-energii-elektrycznej-zawartych-z-odbiorca.html
14.07.2024, 10:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe

W związku z informacjami przekazywanymi przez odbiorców energii elektrycznej innych niż gospodarstwa domowe, dotyczącymi wzrostu cen energii elektrycznej w trakcie trwania umowy, przypominamy, że oferta przedsiębiorstw skierowana do tych odbiorców nie podlega obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfy w obrocie energią elektryczną. Jest to oferta rynkowa, która może być dowolnie kształtowana przez sprzedawcę.

Więcej w Informacji Prezesa URE nr 90/2018 w sprawie zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe.

Data publikacji : 15.11.2018

Opcje strony