Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7785,Informacja-na-temat-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrode.html
26.05.2024, 23:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja na temat aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonych w dniach 24 i 25 października 2018 r.

W dniach 24 i 25 października 2018 r., zgodnie z ogłoszeniem Prezesa URE z dnia 13 września 2018 r. przeprowadzono 2 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Informacje o wynikach przeprowadzonych aukcji dostępne są w Informacjach Prezesa URE nr 86 i 87.

Data publikacji : 26.10.2018

Opcje strony