Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7771,Aktualizacja-Informacji-Prezesa-URE-nr-602018-oraz-dokumentow-dla-sytemu-FITFIP.html
2020-07-10, 14:43

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja Informacji Prezesa URE nr 60/2018 oraz dokumentów dla sytemu FIT/FIP

Informujemy, że z uwagi na pojawiające się wątpliwości ze strony wytwórców przystępujących do systemów FIT/FIP, doprecyzowano niektóre wzory dokumentów oraz zaktualizowano Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 60/2018 w sprawie warunków korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP.

Prosimy o stosowanie nowych wzorów.

Data publikacji : 20.10.2018

Opcje strony