Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7767,Rozpoczecie-sprzedazy-energii-elektrycznej-wytworzonej-w-instalacji-OZE-na-potrz.html
2020-07-12, 01:37

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia oraz rozliczania tej energii

Na stronie URE została opublikowana informacja dotycząca rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawianego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia oraz w zakresie rozliczania tej energii.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, uczestnik aukcji, składając ofertę zobowiązuje się odpowiednio do:

  1. sprzedaży po raz pierwszy, w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji, o której mowa w art. 73 ust. 2 ustawy OZE, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
    • wyłącznie energię promieniowania słonecznego - w terminie 18 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
    • wyłącznie energię wiatru na lądzie - w terminie 30 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
    • wyłącznie energię wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
  2. rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji - w przypadku wytwórcy, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy OZE. Jeżeli instalacja jest w trakcie postoju remontowego, to termin ten może - na wniosek wytwórcy - ulec wydłużeniu do dnia zakończenia remontu, lecz nie dłużej niż o cztery miesiące.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 81/2018.

Data publikacji : 15.10.2018
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony