Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2018 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 75/2018.

Data publikacji : 01.10.2018
Data modyfikacji : 04.10.2018

Opcje strony

do góry