Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy

W związku zaprzestaniem działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne Energia dla firm S.A. i Energetyczne Centrum S.A. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił ogólne zasady pozwalające na zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego w przypadku utraty przez odbiorców dotychczasowego sprzedawcy.

Jednocześnie mając na uwadze fakt, iż część odbiorców posiadała z wyżej wymienionymi przedsiębiorstwami zawarte umowy „pakietowe” powiązane także z innymi – poza energetycznymi – usługami takimi  jak np. ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, informuję, iż działający w strukturach Urzędu Regulacji Energetyki, Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych (tel. 22 244 26 36), udziela odbiorcom informacji jedynie w kwestiach dotyczących energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

W przypadku umów ubezpieczenia Odbiorcy powinni kontaktować się z Rzecznikiem Finansowym  pod numerem telefonu 22 333 73 28.

Szczegóły w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr 74/2018.

Data publikacji : 26.09.2018
Data modyfikacji : 05.10.2018

Opcje strony

do góry