Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Metodologia określania wskaźnika kosztu kapitału zaangażowanego dla operatorów systemów gazowych na lata 2019 - 2023

Pod ww. tytułem w dniu 20 września br. opublikowane zostały wytyczne Prezesa URE w zakresie sposobu kalkulacji kosztu kapitału dla przedsiębiorstw sektora gazowego na okres kolejnych 5 lat. Kompetencje Prezesa URE w tym zakresie wynikają z treści art. 23 ust. 3 pkt c] ustawy Prawo energetyczne. Opracowanie korzysta z raportu Rady Europejskich Regulatorów Energii pn. „CEER Report on Investment Conditions in European Countries", zawierającego przegląd warunków inwestowania w 2017 r. na rynkach energetycznych w 24 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegóły w opracowaniu: Metodologia określania wskaźnika kosztu kapitału zaangażowanego dla operatorów systemów gazowych na lata 2019-2023.

Data publikacji: 20.09.2018
Data modyfikacji: 29.03.2019

Opcje strony

do góry