Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego kodeks sieci

Na stronie internetowej Urzędu w zakładce Stanowiska Opublikowany został Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2018 w sprawie przypadającego na dzień 28 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Do Komunikatu dołączone jest pismo Prezesa w tej sprawie do przedsiębiorstw energetycznych oraz wzór wniosku o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Ponadto Prezes URE przypomina, że z dniem 28 września 2018 r. upływa termin wyznaczony operatorom systemów elektroenergetycznych na przedstawienie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia do systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 2016/1447).

Więcej w zakładce Stanowiska.

Data publikacji : 17.09.2018

Opcje strony

do góry