Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7697,XXII-Forum-Cieplownikow-Polskich-z-udzialem-URE.html
30.05.2024, 11:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXII Forum Ciepłowników Polskich z udziałem URE

Pod hasłem przewodnim „Przyszłość sektora ciepłowniczego - strategia dla małych i dużych” 9-12 września 2018 r. w Międzyzdrojach odbyło się XXII Forum Ciepłowników Polskich.

W ramach sesji inauguracyjnej odbyły się dwa panele dyskusyjne: jeden z udziałem przedstawicieli kierownictwa resortów, urzędów centralnych, drugi z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Podczas pierwszego panelu, w którym uczestniczył Prezes URE Maciej Bando, zaproszeni goście rozmawiali o strategii dla ciepłownictwa. W rozmowie poza Prezesem URE uczestniczyli: Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Paweł Mzyk z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Jak zaznaczył Prezes URE, następne kilkanaście miesięcy będzie bardzo trudne dla sektora ciepłowniczego. Do wzrostu cen paliw dochodzi rosnąca cena CO2. Oba koszty są przenoszone, ale ważne, aby regulując nie pogłębić tego kryzysu - dodał szef URE. Zauważając ostatnie dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym ciepłownictwa, Regulator zaproponował pewne uelastycznienie, jeśli chodzi o koszty, na które ciepłownicy mają ograniczony wpływ. Jak zwrócił uwagę Prezes Bando, do takich kosztów należy zakup praw do emisji CO2. - Ze względu na szybką zmianę cen CO2 na rynku w taryfie do wyliczeń brane byłoby pod uwagę ostatnich 60, a nie jak dotychczas, 120 sesji notowań -  powiedział Prezes Bando. Oznacza to zmianę jednego z elementów modelu regulacji ciepłownictwa na lata 2016-2020, który został opublikowany przez URE w 2015 r. - Jest to propozycja Regulatora, którą konsultujemy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie - zaznaczył szef URE.

Forum Ciepłowników Polskich to najważniejsze, coroczne spotkanie branżowe sektora ciepłowniczego w Polsce. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział blisko 600 osób. Podczas spotkania dyskutowano o  przyszłości polskiego sektora wytwarzania energii cieplnej, jego rozwoju i modernizacji.

Więcej na temat XXII Forum Ciepłowników Polskich na stronie organizatora www.igcp.pl.

Data publikacji : 12.09.2018
Data modyfikacji : 13.09.2018

Opcje strony