Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7686,Postepowanie-administracyjne-w-sprawie-cofniecia-koncesji-na-obrot-paliwami-gazo.html
19.06.2024, 22:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy m.in. podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym. Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 tej ustawy zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Informacja na ten temat w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 69/2018.

Data publikacji : 31.08.2018
Data modyfikacji : 03.09.2018

Opcje strony