Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów energii elektrycznej i gazu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił projekt bezpłatnej pomocy procesowej na etapie sądowym dla konsumentów oszukanych przez nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych. Do jego realizacji zostało wybrane Stowarzyszenie Aquila - organizacja konsumencka współpracująca z UOKiK.

Pamiętaj, że na obronę przed nakazem zapłaty konsument ma tylko 14 dni od dnia, w którym go odebrał. Pomoc Stowarzyszenia Aquila przeznaczona jest tylko dla osób, które zawarły umowę w wyniku działań nieuczciwego sprzedawcy energii elektrycznej, gazu lub usług telekomunikacyjnych. Stowarzyszenie udziela pomocy prawnej na etapie sądowym.

 

Jak skorzystać z pomocy:

  1. Konsument chcąc uzyskać pomoc powinien zeskanować umowę zawartą z firmą wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy i wysłać na adres kontakt@prawo-konsumenckie.pl. Ponadto powinien dokładnie opisać całą sprawę, zaznaczając kiedy odebrał pismo z sądu oraz podać numer telefonu kontaktowego. W sytuacji gdy nie dysponuje skanerem, adresem poczty elektronicznej lub dostępem do internetu, może poprosić o pomoc rzecznika konsumentów lub zadzwonić na infolinię konsumencką  tel. 801 440 220.
  2. Stowarzyszenie Aquila musi mieć pełnomocnictwo, żeby działać w imieniu konsumenta, dlatego  wysyła je w odpowiedzi wraz z umową o darmową pomoc prawną e-mailem lub tradycyjną pocztą. Otrzymane dokumenty po wydrukowaniu i podpisaniu odsyła się do stowarzyszenia: skan e-mailem, a oryginały pocztą tradycyjną na adres: Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław.
  3. Pomoc jest darmowa, konsument musi jednak wpłacić 37 zł z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i zaliczki na pokrycie kosztów korespondencji. Wpłaconą kwotę odzyska, gdy wygra sprawę. Opłatę uiszcza po otrzymaniu od stowarzyszenia pełnomocnictwa oraz umowy, na numer rachunku Stowarzyszenia Aquila: 38 1750 0012 0000 0000 3898 0033.

Szczegóły akcji dostępne na stronie UOKiK pod linkiem: www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14565.

Data publikacji : 30.08.2018

Opcje strony

do góry