Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w rejestrze MIOZE związane ze zmianą definicji mikro- i małej instalacji OZE

Informujemy, że zmianie ulegają treści wpisów dokonywanych w rejestrze wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji (RMIOZE), ze względu na zmianę definicji mikro- i małej instalacji odnawialnego źródła energii.

W związku ze zmianą definicji dotychczasowi wytwórcy w małych instalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w przedziale <41 kW; 50 kW> z dniem 14 lipca  2018 r. stali się wytwórcami w mikroinstalacjach. Natomiast dotychczasowi wytwórcy posiadający koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w przedziale <201 kW; 499 kW> stali się wytwórcami w małych instalacjach.

Zgodnie z aktualną ustawą OZE, mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Natomiast mała instalacja to instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

 

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy wytwórcy wpisani do RMIOZE w III kwartale 2018 r. lub w jego części, mają obowiązek złożenia ‒ za ten okres ‒ sprawozdania kwartalnego, w terminie do 30 października 2018 r.

Przykładowy wzór sprawozdania kwartalnego dostępny jest pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html.

Szczegóły w Informacji Prezesa URE nr 66/2018 w sprawie zmian treści wpisów dokonywanych w rejestrze wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w związku ze zmianą definicji mikro- i małej instalacji odnawialnego źródła energii.

Data publikacji: 22.08.2018
Data modyfikacji: 23.08.2018

Opcje strony

do góry