Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7656,Nowy-wzor-wniosku-o-wydanie-swiadectwa-pochodzenia-energii-odnawialnej.html
2020-07-12, 17:58

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii odnawialnej

Na stronie internetowej URE został udostępniony nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE. Wzór ten obowiązuje dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 lipca 2018 r.

Data publikacji : 13.08.2018
Data modyfikacji : 08.01.2019

Opcje strony