Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7641,Zmiany-definicji-biomasy-i-drewna-energetycznego-po-nowelizacji-ustawy-OZE.html
2020-07-10, 07:38

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany definicji biomasy i drewna energetycznego po nowelizacji ustawy OZE

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) wprowadzającej zmiany m.in. w zakresie definicji biomasy oraz drewna energetycznego, Prezes URE przedstawił wyjaśnienia związane z tymi zmianami w następujących informacjach:

Data publikacji : 30.07.2018

Opcje strony