Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2017

Zgodnie z ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Prezes URE poinformował, że w 2017 r.:

  1. średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla wyniósł 83,43 zł/MWh;
  2. średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem wyniosła 178,06 zł/MWh.

Szczegółowe informacje zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 49/2018.

Data publikacji : 12.07.2018
Data modyfikacji : 13.07.2018

Opcje strony

do góry