Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7601,Stopa-wolna-od-ryzyka-w-III-kwartale-2018-r.html
18.04.2024, 16:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2018 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,357 %.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2018.

Data publikacji : 02.07.2018

Opcje strony