Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw gazowych

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane aktualne pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi i obrotu gazem ziemnym z zagranicą.

W pakietach znajdują się również informacje jak uzyskać koncesję na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych, na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego oraz magazynowanie paliw gazowych. W pakietach koncesjonariusze znajdą też informacje dot. zmiany koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi pakietami informacyjnymi.

Data publikacji : 15.06.2018

Opcje strony

do góry