Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne warsztaty URE i TOE dotyczące rozwoju detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce

23 maja br. Urząd Regulacji Energetyki i Towarzystwo Obrotu Energią przeprowadzili wspólne warsztaty dotyczące dalszego rozwoju detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce.

Warsztaty pt. „Rozwój transparentnego, detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce. Możliwe dalsze działania” miały dla wszystkich uczestników rynku gazu charakter otwarty.

Spotkanie rozpoczął Prezes URE Maciej Bando, który zaznaczył, że „szczególne znaczenie w kontekście rozwoju rynku gazu ma obecność na tym rynku i na dzisiejszym spotkaniu podmiotów prywatnych, które w ramach konkurencji walczą o obecność na krajowym rynku gazu”.

Prezes URE zwrócił uwagę, że transparentna i jasna polityka spółek dystrybucyjnych jest konieczna dla dobrego funkcjonowania obrotu gazem. Nie ma miejsca na nadużywanie pozycji naturalnego monopolu - podkreślił Regulator.

W spotkaniu uczestniczyli również Marian Żołyniak - pełniący obowiązki Prezesa PSG, Piotr Kasprzak - przewodniczący Grupy TOE ds. Rynku Detalicznego Gazu, Kamil Pluskwa-Dąbrowski - Prezes Federacji Konsumentów oraz Paweł Pikus, Z-ca Dyrektora w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Towarzystwa Obrotu Energią oraz Polskiej Spółki Gazownictwa.

Podczas trwania warsztatów dyskutowano o kluczowych zagadnieniach związanych z dalszym rozwojem rynku detalicznego gazu w Polsce, w tym m.in. o tym, jaki jest obecnie stan rozwoju rynku gazu w Polsce oraz o uwarunkowaniach dalszych zmian i roli Regulatora. Poruszono również kwestię  roli i zadań Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dużo uwagi poświęcono także zmianie sprzedawcy, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz konieczności zwiększania świadomości i edukacji odbiorców końcowych.

Data publikacji : 23.05.2018

Opcje strony

do góry