Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Prezesa URE

W dniach 14-16 maja br. w Katowicach odbywa się jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego - jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Centralnej. W wybranych sesjach poświęconych energetyce udział bierze Prezes URE, Maciej Bando.

W tym roku zaplanowano w sumie ponad 150 sesji z udziałem przeszło 900 prelegentów. Wśród gości znaleźli się komisarze Unii Europejskiej i przedstawiciele polskiego rządu, a także ludzie biznesu. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia nie zabrakło zagadnień związanych z energetyką m.in. 

  • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej
  • Europejska energetyka - najważniejsze regulacje

Podczas dyskusji z udziałem Prezesa URE zaproszeni goście rozmawiali o tym, jak rynek mocy poprawi bezpieczeństwo energetyczne, jaki wpływ na niezależność energetyczną Polski ma polityka klimatyczna UE oraz o Pakiecie Zimowym i jego wpływie na funkcjonowanie sektora energetycznego i przemysłu.

W sesji na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, oprócz Prezesa URE, udział wzięli także: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Zarządu PGE Henryk Baranowski, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu Enei Mirosław Kowalik oraz Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Dyskusja skupiła się głównie na obecnej sytuacji w energetyce oraz wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem - przede wszystkim w zakresie rynku mocy oraz w ramach polityki klimatycznej.

W opinii Regulatora: „rynek mocy to jest jedyne dzisiaj funkcjonujące narzędzie w Europie dające jakąś pomoc inwestorom, żeby zechcieli zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. To nic innego niż inaczej zdefiniowane kontrakty długoterminowe, czyli pomoc państwa, nas, konsumentów dla wytwórców, żeby produkować energię w kraju, a nie bazować wyłącznie na połączeniach międzysystemowych - powiedział Prezes Bando. Szef URE zaznaczył jednak, że warunkiem wprowadzenia mechanizmu  - postawionym przez Komisję Europejską - jest zwiększenie dostępności zagranicznych mocy wytwórczych w Polsce.

Zaproszeni paneliści rozmawiając o bezpieczeństwie energetycznym poruszyli również temat źródeł niskoemisyjnych. Nasze otoczenie będzie odchodziło od węgla - ocenił Prezes URE. Myślę, że nie ma innego wyjścia. Kluczem jest tempo, w jakim będziemy ograniczali produkcję z węgla i przechodzili na niskoemisyjne i zeroemisyjne źródła. Specjalnie używam tego określenia, bo to nie tylko OZE, ale także energetyka jądrowa. Dopiero wzajemne połączenie tych wszystkich źródeł da satysfakcję dla konsumenta i bezpieczeństwo dostaw - podsumował Maciej Bando.

Debata Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej jest dostępna na stronie WNP.pl.

Data publikacji : 15.05.2018
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry