Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7544,Raport-nt-wytwarzania-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-malej.html
2023-06-09, 06:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport nt. wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji w 2017 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, zbiorczy raport roczny sporządzany przez Prezesa URE zawiera:

  1. wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji;
  2. informację o łącznej ilości energii elektrycznej:
    1. wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
    2. sprzedaży sprzedawcy zobowiązanemu energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925) i uchyleniem przepisów zobowiązujących operatorów do przekazywania Prezesowi URE kwartalnych informacji na temat energii wytworzonej w mikroinstalacjach, Raport zawiera dane dotyczące wyłącznie małych instalacji.

Raport - zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji za 2017 r. opublikowany został  na stronie URE.

Data publikacji : 14.05.2018
Data modyfikacji : 17.04.2019

Opcje strony