Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy dotyczący paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Energii opublikowany został wzór sprawozdania kwartalnego, określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 600), w wersji edytowalnej do wypełnienia.

Przypominamy, że termin na przekazanie Prezesowi URE przedmiotowego sprawozdania wynosi do 30 dni po zakończeniu kwartału,  zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.). 

Link do strony Ministerstwa Energii zawierający wzór sprawozdania: www.gov.pl/energia/biokomponenty-i-biopaliwa-ciekle.

Data publikacji: 26.04.2018
Data modyfikacji: 04.07.2018

Opcje strony

do góry