Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7515,VI-Ogolnopolski-Szczyt-Energetyczno-Gospodarczy-z-udzialem-Prezesa-URE.html
25.05.2024, 09:25

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy z udziałem Prezesa URE

Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki to temat przewodni tegorocznego Szczytu, odbywającego się 16-17 kwietnia w Gdańsku. Bezpieczeństwo energetyczne, uniezależnienie gospodarcze, pewność zaopatrzenia w surowce, relacje międzynarodowe to główne tematy poruszane w poszczególnych panelach. Jednym z zaproszonych gości był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Podczas sesji plenarnej z udziałem regulatora pt. Polska polityka energetyczna - priorytety unijne vs polskie cele strategiczne, zaproszeni goście rozmawiali o bezpieczeństwie energetycznym Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, projekcie Baltic Pipe jako elementu współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego, polityce klimatycznej oraz przyszłości OZE wobec zmian ustawodawczych. W panelu poza Prezesem URE, uczestniczyli ministrowie: energii - Krzysztof Tchórzewski, inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński oraz środowiska, Henryk Kowalczyk. Wśród uczestników byli także ambasadorowie Szwecji, Finlandii i Danii w Polsce.

W ramach szczytu odbywa się także „Laboratorium innowacyjności”. To okazja dla przedstawicieli biznesu i nauki na prezentację innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

Wydarzenie objął patronatem jak co roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 17.04.2018
Data modyfikacji : 18.04.2018

Opcje strony