Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7514,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-niepodlegajaca-obowiazkowi-publiczne.html
2021-10-25, 07:21

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Za I kwartał 2018 r. średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła 171,85 zł/MWh.

Dla porównania - cena ta za IV kwartał 2017 r. wyniosła 165,11 zł/MWh.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2018.

Data publikacji: 13.04.2018

Opcje strony