Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7509,Zasady-i-sposob-ustalania-oraz-uwzgledniania-w-taryfach-dla-ciepla-zwrotu-z-kapi.html
26.05.2024, 14:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2018-2020 i wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału

W informacji nr 33/2018 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła.

W opublikowanej Informacji nr 34/2018 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił zasady i sposób  ustalania oraz uwzględniania w taryfach  dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 201802020.

Informacja jest uszczegółowieniem sposobu określania zasad zwrotu z kapitału uwzględnianego w taryfach dla ciepła, określony ostatnio w Informacji Prezesa URE Nr 8A/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Szczegóły znajdują się w:

Data publikacji : 12.04.2018

Opcje strony