Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2018 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,392%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2018.

Data publikacji : 03.04.2018

Opcje strony

do góry