Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7457,Wykaz-uslug-o-ktorych-mowa-w-art-16-ust-2-pkt-3-ustawy-o-rynku-mocy.html
24.04.2024, 11:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej wykaz usług i aktualizuje go niezwłocznie w przypadku zmiany IRiESP dotyczącej tych usług.

Prezes URE ogłasza ten wykaz, zgodnie z ustawą o rynku mocy, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszej certyfikacji ogólnej.

Szczegółowe informacje oraz wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2018.

Data publikacji : 16.03.2018

Opcje strony