Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej wykaz usług i aktualizuje go niezwłocznie w przypadku zmiany IRiESP dotyczącej tych usług.

Prezes URE ogłasza ten wykaz, zgodnie z ustawą o rynku mocy, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszej certyfikacji ogólnej.

Szczegółowe informacje oraz wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2018.

Data publikacji : 16.03.2018

Opcje strony

do góry