Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7441,Wyniki-monitoringu-dostarczania-Zbioru-Praw-Konsumenta-Energii-Elektrycznej-odbi.html
14.06.2024, 00:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki monitoringu dostarczania Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych

Prezes URE poinformował o wynikach monitoringu dostarczania przez sprzedawców energii elektrycznej Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych. Monitoring został przeprowadzony w IV kwartale 2017 r. Obowiązek dostarczania do gospodarstw domowych tego dokumentu wynika z art. 5 ust. 6e ustawy - Prawo energetyczne.

Monitoringiem objętych zostało 30 przedsiębiorstw energetycznych świadczących sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Z analizy informacji nadesłanych przez przedsiębiorstwa energetyczne wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne doręczyły 13 258 925 egzemplarzy Zbioru odbiorcom w gospodarstwach domowych, co oznacza, że 90,6% odbiorców otrzymało ten dokument.

Monitoring ujawnił także nieprawidłowości w wypełnianiu przez sprzedawców energii obowiązku dostarczania Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych. Najczęstsze z nich to:

  1. niedoręczanie Zbioru niektórym odbiorcom, ponieważ odbiorcy ci, na mocy postanowień umowy, zrzekli się uprawnienia do jego otrzymania,
  2. nieprzeprowadzanie akcji wysyłkowej Zbioru.

Szczegółowe dane na temat monitoringu, w tym rekomendacje Prezesa URE w związku z przeprowadzonym monitoringiem, zawarte są w Informacji Prezesa URE nr 18/2018 z przeprowadzonego monitoringu dostarczania przez sprzedawców energii elektrycznej Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Data publikacji : 01.03.2018

Opcje strony