Nawigacja

Nowy wykaz NCW w 2018 r. na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 Zgodnie z art. 22a ust. 4-6 znowelizowanej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w Biuletynie Informacji Publicznej URE opublikowany został wykaz podmiotów, które są zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2018 r. Ww. wykaz sporządzono na podstawie informacji, o których mowa w art. 22a ust. 1 ww. ustawy, złożonych dotychczas do URE. Informacje te powinny być przekazywane przez podmioty, które w danym roku kalendarzowym dokonały po raz pierwszy czynności powodujących powstanie obowiązku realizacji NCW w terminie 14 dni od ich dokonania. Podkreślenia wymaga, iż informacje te powinny być składane przez podmioty, które zobowiązane są do realizacji NCW, począwszy od 2018 r., niezależnie od faktu ich ujęcia w wykazach NCW za lata wcześniejsze. Nieprzekazanie przedmiotowych informacji w terminie, o którym mowa powyżej, skutkuje karą pieniężną (art. 33 ust. 1 pkt 4a, ust. 2 i ust. 9 pkt 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).

Wzór przedmiotowej informacji do wypełnienia.

Patrz również - Komunikat Prezesa URE z dnia 8.01.2018 r. Nr 3/2018.

Data publikacji : 21.02.2018
Data modyfikacji : 17.12.2018

Opcje strony

do góry