Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7424,Wykaz-odbiorcow-przemyslowych-w-2017-r.html
25.05.2024, 09:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz odbiorców przemysłowych w 2017 r.

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany:  Wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii na 2017 r.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2018 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 21.02.2018
Data modyfikacji : 22.02.2018

Opcje strony