Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7420,Wzory-tekstow-taryf-na-2018-r-w-zakresie-dystrybucji-energii-elektrycznej-i-obro.html
2020-07-12, 02:03

Strona znajduje się w archiwum.

Wzory tekstów taryf na 2018 r. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i obrotu

Informujemy, że na stronie BIP w sekcji Taryfy i inne decyzje - Założenia dla kalkulacji i redakcji taryf opublikowane zostały dokumenty: „Wzór tekstu taryfy na 2018 w zakresie dystrybucji energii elektrycznej” oraz „Wzór tekstu taryfy na 2018 w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i obrotu dla grup taryfowych G” wraz z załącznikami.

Data publikacji : 16.02.2018

Opcje strony