Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7416,Calkowite-wielkosci-produkcji-i-przywozu-paliw-cieklych-w-IV-kwartale-2017-r.html
2020-07-12, 18:31

Strona znajduje się w archiwum.

Całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w IV kwartale 2017 r.

Wypełniając zapisy ustawy - Prawo energetyczne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE opublikowany został wykaz zawierający ilość wyprodukowanych i przywiezionych paliw ciekłych na terytorium kraju za IV kwartał ub.r.

Wykaz został sporządzony na podstawie miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, z zachowaniem nazw i klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kody CN).

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2018.

Data publikacji : 14.02.2018

Opcje strony