Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w IV kwartale 2017 r.

Wypełniając zapisy ustawy - Prawo energetyczne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE opublikowany został wykaz zawierający ilość wyprodukowanych i przywiezionych paliw ciekłych na terytorium kraju za IV kwartał ub.r.

Wykaz został sporządzony na podstawie miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, z zachowaniem nazw i klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kody CN).

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2018.

Data publikacji : 14.02.2018

Opcje strony

do góry