Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7400,Ankiety-dotyczace-rynku-gazu-za-2017-r.html
2020-07-14, 22:56

Strona znajduje się w archiwum.

Ankiety dotyczące rynku gazu za 2017 r.

Prezes URE, realizując obowiązek monitorowania funkcjonowania systemu gazowego w Polsce, wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przedstawienia danych dotyczących pozyskiwania i sprzedaży gazu w 2017 r. Konieczność zebrania ww. danych wynika z art. 23 ust. 2 pkt 20 ustawy - Prawo energetyczne, a także z obowiązku informowania Komisji Europejskiej o funkcjonowaniu polskiego rynku gazu.

Przedsiębiorstwa energetyczne proszone są o udzielenie informacji poprzez wypełnienie ankiet, zamieszczonych w zakładce Badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego za 2017 r. Informacje wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania spółki należy przesłać do 5 marca 2018 r. również drogą elektroniczną na adres: anna.kasprzyk@ure.gov.pl.

Data publikacji : 09.02.2018

Opcje strony