Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostarczanie energii przy użyciu infrastruktury spełniającej bądź niespełniającej kryteriów sieci elektroenergetycznej - przydatne informacje

Do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają w ostatnim czasie pytania i skargi konsumentów dotyczące stosowania przez sprzedawców energii elektrycznej, w szczególności zintegrowanych pionowo, wobec odbiorców końcowych różnych sposobów rozliczeń za energię elektryczną oraz praktyk ograniczających ich prawo do zmiany sprzedawcy.

Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odbiorcom możliwości realizacji przysługujących im praw, w szczególności prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu praw przedsiębiorstw energetycznych.

W związku z powyższym, w komunikacie Prezesa URE nr 11/2018 przedstawione zostały ważne informacje w zakresie dostarczania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne przy użyciu infrastruktury spełniającej lub niespełniającej kryteriów sieci elektroenergetycznej.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2018 w sprawie zapewnienia realizacji praw przysługujących odbiorcom końcowym na rynku energii elektrycznej.

Data publikacji : 06.02.2018
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry