Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7389,Kolejni-odbiorcy-energii-elektrycznej-skorzystali-z-prawa-wyboru-sprzedawcy.html
2020-07-12, 17:13

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni odbiorcy energii elektrycznej skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy

Na koniec grudnia ub.r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 2017 r., wzrosła o 18,2%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 8,3%.

W grudniu 2017 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 069 gospodarstw domowych, zaś wśród odbiorców przemysłowych dokonano 544 takich zmian. 

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, oprac. URE.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do XII 2017 r.

Data publikacji : 05.02.2018

Opcje strony