Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazywanie informacji o ilościach energii elektrycznej stanowiących podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkościach należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE

Nawiązując do Informacji Prezesa URE nr 81/2017 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018 przypominamy, że zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, płatnik opłaty OZE (którym w myśl przepisów tej ustawy jest operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego), obowiązany jest przekazywać operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE, w szczególności informację o:

  1. ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE,
  2. wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE

- w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 101 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa URE nr 5/2018 w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczania opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Data publikacji : 12.01.2018
Data modyfikacji : 12.01.2018

Opcje strony

do góry