Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7352,Obowiazki-sprawozdawcze-wytworcow-ktorzy-wygrali-aukcje-na-sprzedaz-energii-elek.html
2020-07-10, 08:23

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki sprawozdawcze wytwórców, którzy wygrali aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE przypomina zwycięzcom aukcji przeprowadzonych w dniach 30 grudnia 2016 r. oraz 29 - 30 czerwca 2017 r. o obowiązkach sprawozdawczych wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z OZE, którego oferta wygrała aukcję.

Szczegóły znajduję się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2018.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii - art. 83 ust.1 - określa obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ustawy OZE, którego oferta wygrała aukcję.

 

Na stronie internetowej URE w dziale „Aukcje OZE” - w zakładce „Przewodnik dla wytwórców” zostały opublikowane wzory sprawozdań oraz zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązków wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii po wygranej aukcji.

Data publikacji : 11.01.2018

Opcje strony