Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7346,Zmiany-w-sprawozdawczosci-zgodnie-z-ustawa-o-biokomponentach-i-biopaliwach-ciekl.html
14.07.2024, 03:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w sprawozdawczości zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła, z dniem 1 stycznia 2018 r., szereg istotnych zmian związanych z realizacją Narodowych Celów Wskaźnikowych.

Zmiany zostały wprowadzone m.in. w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości, składanych do Urzędu Regulacji Energetyki przez uczestników rynku paliw ciekłych na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa URE w sprawie zmian w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości do Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Data publikacji : 09.01.2018

Opcje strony