Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2018 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,308%.

Dla porównania, w IV kwartale 2017 r. stopa ta wynosiła 3,256%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2018.

Data publikacji : 02.01.2018

Opcje strony

do góry