Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Taryfy dla energii elektrycznej na 2018 r.

W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego (PSE SA) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej; tj. PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator SA oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o., a także czterem Sprzedawcom z urzędu. Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie planowanych kosztów we wnioskach taryfowych były zdecydowanie wyższe niż ostatecznie uznane w taryfie przez Prezesa URE jako uzasadnione.

W wyniku postępowania administracyjnego przed Prezesem URE średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 0,8%. Wynika to przede wszystkim z obniżenia ustalonej przez Prezesa URE stawki opłaty OZE, która na 2018 rok wynosi 0,00 zł/MWh.

Jednocześnie Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych przedsiębiorstwom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu tj. Enea SA, PGE Obrót SA, Energa Obrót SA i Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.  

Średnio dla odbiorców grupy taryfowej G czterech największych sprzedawców energii elektrycznej wzrost cen w obrocie wynosi ok. 0,5%, niewiele różniąc się między poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Skutki zatwierdzonych taryf przedstawiają poniższe tabele. Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla grup G11 i G12 – dla średniego zużycia w kraju w 2016 r. W przybliżeniu zestawienie odpowiada  rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3 osobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym.

Tabela 1. Procentowe zestawienia zmiany płatności dla odbiorców w grupach taryfowych G

Operator Systemu Dystrybucyjnego /Sprzedawca z urzędu Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem Zmiana średniej stawki w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana średniej ceny w obrocie (sprzedawców z urzędu) dla odbiorców w grupach G Łączna zmiana rachunku w grupie G11 przy średnim zużyciu 1790 kWh Łączna zmiana rachunku w grupie G12 przy średnim zużyciu 3388 kWh
  % % % % %
ENEA Operator Sp. z o.o. / ENEA SA -1,1 -0,7 0,3 -0,2 - 0,3
ENERGA Operator SA/ENERGA Obrót SA -1,8 -1,1 0,3 -0,35 -0,5
PGE Dystrybucja SA/PGE Obrót SA -0,4 -0,3 0,5 od -0,1 do 1,5 od -2,5 do 0,25
TAURON Dystrybucja SA / TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. -0,2 0,15 0,8* od -0,2 do 0,95 od -0,4 do -0,1  
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.** -2,9 -2,2 ** ** **
RAZEM -0,8 -0,5 0,5***    

*Skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia)

**Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia

***Średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. oraz innogy Polska SA

Tabela 2.  Kwotowe zestawienia zmiany płatności dla odbiorców w grupach taryfowych G

Operator Systemu Dystrybucyjnego / Sprzedawca z urzędu Łączna zmiana rachunku w grupie G11 przy średnim zużyciu 1790 kWh Łączna zmiana rachunku w grupie G12 przy średnim zużyciu 3388 kWh
  [zł/miesiąc] [zł/miesiąc]
ENEA Operator Sp. z o.o. / ENEA SA -0,13 -0,36
ENERGA Operator SA/ENERGA Obrót SA -0,29 -0,75
PGE Dystrybucja SA / PGE Obrót SA od -0,07 do 1,16 od -3,47 do 0,33
TAURON Dystrybucja SA / TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. od -0,17 do 0,68 od -0,1 do -0,47

Dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców w grupach G11 i G12 podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie cen i stawek opłat w poszczególnych obszarach.

W odniesieniu do innogy Stoen Operator to w dystrybucji nastąpi spadek płatności grupie G11 przy średnim zużyciu 1790 kWh rocznie o 2,1%, tj. 0,73 zł/m-c. Natomiast w grupie G12 przy średnim zużyciu 3388 kWh rocznie spadek wyniesie 2,7%, tj. o 1,3 zł/m-c.

Data publikacji : 15.12.2017

Opcje strony

do góry