Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7297,Prezes-URE-zatwierdzil-taryfe-PGNiG-Obrot-Detaliczny-Sp-z-oo-oraz-taryfe-Polskie.html
30.05.2024, 12:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz taryfę Polskie LNG S.A.

14 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwóm przedsiębiorstwom energetycznym o istotnym znaczeniu dla sektora gazowego: PGNiG OD Sp. z o.o. oraz Polskie LNG S.A.

Taryfy ww. przedsiębiorstw zostały zatwierdzone na wnioskowane okresy, tj.:

  1. PGNiG OD Sp. z o.o. - do dnia 31 marca 2018 r.,
  2. PLNG S.A. - do dnia 31 grudnia 2018 r.

Obecna Taryfa PGNiG OD Sp. z o.o., w związku z postanowieniami art. 65b ustawy – Prawo energetyczne, dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. W taryfie tej zarówno ceny gazu jak i stawki opłat abonamentowych nie ulegają zmianie w stosunku do taryfy obowiązującej. Zważywszy więc na to, że 1 stycznia 2018 r. zmianie, w stosunku do taryfy obowiązującej, nie ulega również taryfa PSG Sp. z o.o. (postępowanie administracyjne w sprawie tej taryfy nie zostało zakończone), opłaty kompleksowe za dostarczony gaz, jakie ponosić będą odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwanych przez PGNiG OD Sp. z o.o., pozostaną niezmienione. Jednakże Spółka pierwotnie wnioskowała o wzrost dotychczasowych cen, a zatwierdzona taryfa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania administracyjnego przed Prezesem URE.

Natomiast wejście w życie nowej taryfy dla usług regazyfikacji gazu LNG, ustalonej przez Polskie LNG S.A., będące operatorem Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oznacza spadek średniej stawki za usługi regazyfikacji świadczone przez to Przedsiębiorstwo o 30,7%, w porównaniu do stawki obliczonej na podstawie taryfy obowiązującej. Stawka za przeładunek gazu LNG na autocysterny spada o 42,9%.

Spadek stawek w zatwierdzonej taryfie wynika z planowanego znacznego wzrostu wykorzystania terminalu, tj.: wzrostu zamówionej mocy regazyfikacji, ilości regazyfikowanego gazu LNG oraz wykorzystania możliwości przeładunku gazu LNG na autocysterny, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 r.

Data publikacji : 14.12.2017
Data modyfikacji : 15.12.2017

Opcje strony