Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7278,Wielkosci-produkcji-i-przywozu-paliw-cieklych-w-III-kwartale-br.html
26.05.2024, 15:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

Kwartał, którego dotyczy wykaz, jest pierwszym kwartałem objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, ogłoszone zostały całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r., z zachowaniem nazw i klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kody CN).

Wykaz zawierający ilość wyprodukowanych i przywiezionych paliw ciekłych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 80/2017.

Data publikacji : 15.11.2017

Opcje strony